Odsustvo, serija crteža

Свако људско биће је празнина за себе и живи у свом приватном универзуму. Људско биће није ствар међу другим стварима. Ствари одређују једна другу, а човек сам одређује себе. Човекова основна искуства су начини на који осећа празнину и сваким деловањем он бежи од те трагичне самосвести.

 

Концепт обухвата обележја постојања неизбежне пролазности, одсуства и празнине.

Наглашавам да је сасвим погрешно мислити да је празнина исто што и ништавило. Празнина само негира мноштво појава које се указују и тиме говори да су те појаве нестварне.

Овим радовима представљена су физичка стања одсуства човека која управо указују на један психолошки проблем отуђености који носимо у нама док се свакодневно сусрећемо са масама људи.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.